SuperMind

Afhængighed

Alkohol

Alkohol er det mest almindelige rusmiddel i Europa. Det videnskabelige navn for alkohol er ethanol. Det bliver fremstillet ved gæring af sukkeret i for eksempel majs, korn, frugter, kartofler og honning. Når du drikker, stiger andelen af alkohol i blodet, og hvor fuld du er angives ved promiller.

 • Ved 0,5 promille begynder du at føle dig påvirket, og humøret ændrer sig lidt. Hvis din promille er større end 0,5, må du ikke køre hverken bil, cykel eller lignende
 • Ved 1,0 promille begynder din kritiske sans at blive reduceret
 • Ved 1,5 promille får du problemer med hukommelsen og balancen
 • Ved 2,0 promille er du meget fuld og mangler kontrol over dine tanker og handlinger
 • 3,0 promille er decideret livsfarligt, og du risikerer at miste bevidstheden og kontrollen med kroppens funktioner.

Danske unge er verdensmestre – i druk!

68 % af de 17-19-årige drenge og 58 % af pigerne har drukket mere end 10 genstande mindst en gang indenfor den sidste måned. Det er væsentligt mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger på 10 genstande til mænd og 7 genstande til kvinder – og aldrig mere end 5 om dagen.

Og der er faktisk en god grund til at tænke sig om – især når du er ung. Alkohol påvirker nemlig den del af hjernen, der ikke er færdigudviklet, og det kan give skader for livet. Faktisk ser det ud til, at et forbrug på mere end 20 genstande om måneden over en periode på 1-2 år, kan påvirke din hjerne, så du får sværere ved at huske og lære.

Vidste du – om alkohol?

 • At du først må købe alkohol, når du er 16 år gammel
 • At alkohol feder næsten lige så meget som fedt
 • At store mængder alkohol over længere tid kan ødelægge din hukommelse og din evne til at lære
 • At et stort alkoholforbrug øger mængden af kvindelige kønshormoner hos drenge
 •  At alkohol kan skade fostre, hvis du er gravid

Rygning

Tobak har været kendt i mange år. De første, der dyrkede tobaksplanterne, var indianerne, men i dag findes der ikke noget land, hvor der ikke er tobak.
Når du ryger, opstår der selvsagt røg. Tobaksrøg indeholder en blanding af over 4.000 stoffer og giftstoffer. Der er ikke rigtig noget positivt at sige om de giftstoffer, der er i tobak. De påvirker kroppen ved at dræbe sunde celler, ændre på dit dna, forgifte pulsårernes inderside og gør det sværere for dig at trække vejret.

Vidste du – om rygning?

 • at hver fjerde elev i 9. klasse ryger
 • at vandpibe er lige så farligt som cigaretter
 • at mange tager på i vægt, når de begynder at ryge
 • at rygning giver gule tænder og rynket hud
 • at rygning giver dig dårligere lugtesans
 • at rygning giver dårligere kondi
 •  at rygning øger risikoen for impotens
 • at rygning gør dig mindre frugtbar
 • at rygning øger risikoen for alvorlige sygdomme som kræft og rygerlunger?

Hash

Hash stammer fra planten hamp, også kaldet cannabis. Det mest almindelige er at ryge hash, men du kan også spise eller drikke stoffet.

Hash virker euforiserende – eller det gør dig ”skæv”. Du får røde øjne, tør mund, øget puls, hjertebanken, og dine bevægelser bliver sløve.

Hash er vanedannende. Jo mere, du indtager, des mere skal der til for at opnå en rus. Hvis du igennem længere tid tager hash ofte, kan du få abstinenser som søvnbesvær, nattesved, irritabilitet og ulyst.

Det forbudte…

Når unge forlader 9. klasse, har omkring 30 % af drengene og 20 % af pigerne prøvet hash. Selvom det jo faktisk er forbudt at ryge hash i Danmark…

Vidste du – om hash?

 • Hvis du ryger for meget inden du er fyldt 20 år, risikere din intelligens og hukommelse også at ryge
 • Hashrygning kan medføre psykoser
 • Hashrygning har derudover mange andre bivirkninger som bl.a. impotens

Andre grunde til hashrygning

Når der er så relativt mange der vælger at ryge hash på trods af reel sundhedsfare, så kan det hænge sammen med at hash af nogle bruges som en slags selvmedicinering. Hvis man er angst, nedtrykt, socialt isoleret - så kan det at ryge hash for nogle virke som en løsning.

Men det er meget svært at blive afvænnet. Ryger du bare to gange om ugen, så er du faktisk påvirket hele ugen, da det euforiserende stof i hash binder sig til fedtet i kroppen og kun meget langsomt nedbrydes. Derfor får du indlæringsproblemer hele ugen, hvis du ryger to gange om ugen.