SuperMind

Forældre-problemer

Det er normalt og nødvendigt, at der sker en gradvis adskillelse og frigørelse fra forældrene, når man bliver teenager. Denne periode kan give problemer mellem forældre og teenagere.

Frigørelse

Det kan være svært at frigøre sig fra sine forældre, og de kan også have svært ved at give slip. Man kan på den ene side have et ønske om at komme fri af forældrenes indflydelse og samtidig være bange for at blive "voksen" med det ansvar og forpligtelser, der følger med.

Mange unge ønsker selvstændighed og afprøver grænser. Der eksperimenteres med forskellige roller fx med ændringer i udseende og tøjstil, der kan opfattes provokerende af de voksne. Som teenager vil man gerne selv bestemme og vil have rettigheder, men afviser pligter. Derfor kan det være en konfliktfyldt tid, som også kan være svær for de voksne i familien.

Forældrene skal lære at give slip

Tit har forældrene lyst til at bestemme mere eller mindre, hvad den unge skal eller ikke skal. De kommer med gode råd bygget på deres egen erfaringer. Det kan virke provokerende at få en masse gode råd, som du ikke har bedt om. I perioder kan det virke som om der udkæmpes en kamp om, hvem der bestemmer. Det kan føre til, at unge trækker sig fra forældrene. Det er en naturlig del af den gradvise adskillelse fra forældrene. Det går ofte lettere, hvis man kan huske på, at de fleste forældre kommer med de gode råd i den bedste mening, og har det svært med at deres barn pludselig er ved at være voksen og selv skal bestemme over sit eget liv. Det hjælper at tale sammen med sine forældre og tydeligt sige, hvordan man føler det.

Forældrenes uindfriede ambitioner

Forældre kan have nogle uindfriede ambitioner, som de gerne vil overføre på deres børn. Det kan for eksempel være i forhold til sport, hvor de ønsker, at den unge skal blive rigtig god, netop fordi de selv har været gode til sporten. Forældrene kan være over-involverede og kommer derved til at lægge forventninger og pres over på den unge. Det gør det svært for den unge at leve sit eget liv.

Ansvar for forældrene

I nogle situationer kan der opstå et forhold mellem den unge og forældrene, hvor den unge føler sig ansvarlig for forældrene. Det kan for eksempel være, hvis der er et alkoholmisbrug i familien eller psykisk sårbarhed hos den ene eller begge forældre. Den unge oplever at skulle være ansvarlig for forældrene og bliver næsten som en forælder for sine egne forældre. Hvis den unge prøver at leve sit eget liv, kan det give skyldfølelse. Det kan være en meget belastende situation og et alt for stort ansvar, i forhold til, hvad man kan magte. I den situation er det vigtigt at tale med nogle andre voksne om, at det er svært.

Se evt. Projekt Oprust