Om app'en

Disclaimer

Vi tilstræber at holde denne app opdateret med korrekte informationer, men påtager os dog intet ansvar for tab som følge af fejlagtige eller manglende oplysninger på app'en eller manglende tilgængelighed til app'en. Om end vi tilstræber at opretholde en tidssvarende beskyttelse mod computervira og lignende, påtager vi os intet ansvar for hacker- og virusangreb med videre.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og opdateringer på App'en.

Indholdet af App'en er underlagt loven om ophavsret og må ikke gengives uden tilladelse fra Det Sociale Netværk.

Indholdet på Brain Food er valideret af Bachelor i Human ernæring Helle Timke.